Có thể đổi biển số xe định danh xấu sang biển số mới đẹp hơn không?

Từ ngày 15/8/2023, các biển số xe loại 5 số cấp trước và sau ngày 15/8/2023 đều được quản lý theo mã định danh của chủ xe, tức biển gắn với người. Tuy nhiên, trong trường hợp biển số xe định danh không đẹp, người dân có thể đổi sang biển số mới đẹp hơn được không?

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, từ ngày 15/8/2023, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Các xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số xe đó được mặc định luôn là biển số định danh của chủ xe. Như vậy, các biển số xe loại 5 số cấp trước và sau ngày 15/8/2023 đều được quản lý theo mã định danh của chủ xe, tức biển gắn với người.

Sở hữu biển số xe định danh xấu, có thể đổi sang biển số mới đẹp hơn được không? - Ảnh 1.

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 24/2023/TT-BCA về các trường hợp cấp đổi, cấp lại biển số xe, không có trường hợp nào ghi nhận biển số xe xấu được đổi sang biển số khác. Do đó, xe biển số xấu không thể xin đổi biển số khác.

Biển số xe chỉ được cấp đổi sang biển khác khi chủ xe có nhu cầu cấp đổi biển số cũ loại 3 số, 4 số sang biển số định danh dạng 5 số. Đây sẽ là cơ hội để các chủ xe được đổi biển số định danh số đẹp. Biển số mới này sẽ theo chủ xe gần như suốt đời. Trường hợp không đổi biển số cũ loại 3 số, 4 số sang biển số định danh, chủ xe vẫn được tiếp tục sử dụng xe đó để lưu thông trên đường.

Nếu như trước đây, chủ xe có thể bán biến số xấu kèm theo xe với giá rẻ cho người khác thì nay biển số xe đi theo người nên khi sở hữu biển số xấu, việc đổi sang biển số xe khác sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, người dân có thể thực hiện theo một trong 2 cách sau nếu muốn sở hữu biển số xe định danh đẹp hơn.

Cách 1: Bán, tặng cho xe và không đăng ký xe trong thời gian 5 năm

Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA, trường hợp chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe sẽ được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Biển số xe này sẽ được giữ lại trong thời gian 05 năm kể từ ngày thu hồi. Sau thời hạn 05 năm, nếu chủ xe chưa đăng ký xe khác thì số biển số này sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

Do đó, nếu muốn xóa bỏ biển số định danh xấu, chủ xe có thể làm thủ tục chuyển quyền sở hữu xe (bán, tặng cho người khác) chiếc xe đang gắn biển số xe xấu. Sau đó tiến hành thủ tục thu hồi biển số và không làm thủ tục đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình trong thời hạn 5 năm kể từ ngày biển số kia bị thu hồi.

Cách 2: Mua thêm xe khác để sở hữu biển số định danh khác đẹp hơn

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, biển số xe được cấp và quản lý theo mã số định danh của chủ xe nhưng không có quy định về việc giới hạn số lượng biển số định danh của một cá nhân, tổ chức.

Do đó, mỗi cá nhân có thể sở hữu nhiều biển số định danh. Khi làm thủ tục đăng ký xe mới, chủ xe đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác sẽ được cấp biển số mới (theo điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư 24/2023/TT-BCA).

Nhờ cách mua thêm xe mới, chủ xe hoàn toàn có thể sở hữu biển số định danh khác với số seri đẹp hơn.

(Nguồn: https://toquoc.vn/so-huu-bien-so-xe-dinh-danh-xau-co-the-doi-sang-bien-so-moi-dep-hon-duoc-khong-20230816100416524.htm)